ประชุมวิชาการคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10
3 -4  ก.พ. 2567 

กิจกรรมวันเด็กและกีฬาสัมพันธ์
12 ม.ค. 2567 

กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่
27 ธ.ค. 2566 

กีฬาเครือข่ายบึงกาฬ-วิศิษญ์
    18 - 22  ธ.ค. 2566 

ประชุมคณะกรรมการติวโอเน็ต
20 ธ.ค. 2566

ประชุมวิชาการ  KSUC ครั้งที่ 2
17 - 19 ธ.ค. 2566 

“งานของครูนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความพากเพียร อดทน และด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูง ทั้งต้องสำรวมระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิของครู…”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

บรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 ก.. 2566 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบึงกาฬ

ได้รับรางวัลครูคู่ค้ำประกันดีเด่น
2 .ค. 2566 ครู เอกชน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย